Wat is de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)?

De Wmo is een landelijke wet. De wet is er om mensen te ondersteunen die moeite hebben om zelfstandig te zijn of mee te doen in de samenleving en die dit niet zelf kunnen oplossen. Het is de bedoeling dat u zich inspant om uw eigen situatie te verbeteren. Dat betekent dat u zelf actie onderneemt, en dat mensen om u heen u daarbij kunnen ondersteunen. Daarnaast moet een voorziening noodzakelijk zijn.

Vaak zijn oplossingen heel dichtbij. Meestal kunnen familie, vrienden, kennissen en buren de ondersteuning geven die nodig is. Maar de gemeente kan u ook doorsturen naar een buurthuis of een organisatie waar iedereen welkom is. En soms kunt u zelf iets kopen of lenen dat uw dagelijks leven wat makkelijker maakt. Lukt het écht niet om uw problemen op die manier op te lossen? Dan kijkt de gemeente of ondersteuning via de Wmo nodig is.

Melding Wmo

Wanneer doet u een melding Wmo? Dat doet u wanneer: 

  1. u ondersteuning nodig heeft
  2. u een wijzing in de ondersteuning nodig heeft 
  3. uw persoonlijke situatie is gewijzigd (bijvoorbeeld als uw partner een WLZ-indicatie heeft gekregen) 
  4. u de ondersteuning wilt verlengen (minstens acht weken voordat de indicatie afloopt) 

In alle gevallen maakt u gebruik van onderstaand formulier:

Contactformulier Sociaal Loket

Onderzoek Wmo

Volgens de wet moet er een noodzaak zijn voor een oplossing. Na uw aanmelding gaat de Wmo consulent met u hierover in gesprek. Hierin gaat het onder andere over:

  • uw persoonlijke situatie
  • wat u zelf al heeft gedaan om de problemen op te lossen
  • wat u zelf nog kunt doen
  • wat mensen om u heen voor u kunnen doen

Dat kan thuis of telefonisch. Het gesprek is onderdeel van het onderzoek. Samen met u wordt gekeken hoe het probleem kan worden verminderd of opgelost. Dat kan ook doordat u toch op eigen kracht het probleem kunt oplossen of met behulp van uw netwerk, met ondersteuning van vrijwilligers of ondersteuning waar geen indicatie vanuit de Wmo voor nodig is. De Wmo consulent kan daarin advies geven.  

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via:

(0229) 85 60 00 (optie 1) óf

medewerkerzorg@medemblik.nl