Jeugdhulp

Wat is jeugdhulp?

Jeugdhulp is ondersteuning voor kinderen, jongeren en ouders die problemen hebben. Bijvoorbeeld thuis, op school of met vrienden. Deze ondersteuning kan van alles zijn, zoals therapie, extra begeleiding krijgen of zelfs ergens anders verblijven. Het doel is om kinderen, jongeren en ouders te ondersteunen met hun problemen, zodat ze zich beter voelen en weer beter kunnen meedoen in het leven.

Jeugdhulp aanvragen

Wilt u jeugdhulp aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente via:

Onze werkwijze

Op basis van uw vraag neemt een jeugdhulpverlener van Toegang Jeugd contact met u op. De jeugdhulpverleners denken met u mee over de mogelijkheden voor ondersteuning. Belangrijk is dat u zelf weer verder kunt. De jeugdhulpverlener kijkt wat bij uw situatie past. Er wordt daarom eerst met u gekeken naar wat u zelf nog kunt, eventueel met ondersteuning van anderen. Soms is een advies al voldoende. Ook kunnen wij u advies geven waar u ergens anders terecht kunt met uw vraag.

Specialistische jeugdhulp

Wanneer blijkt dat uw hulpvraag ingewikkelder is, wordt er door de jeugdhulpverleners onderzocht of er (tijdelijk) specialistische jeugdhulp ingezet kan worden. De jeugdhulpverlener denkt met u mee en bepaalt samen met u óf en zo ja welke vorm van specialistische jeugdhulp nodig is.

Jeugdhulpverleners van Toegang Jeugd

In de meeste gevallen wordt er een huisbezoek gepland. Tijdens het huisbezoek wordt het perspectiefplan samen met u ingevuld. In dit plan wordt uw hulpvraag besproken, wordt bepaald aan welke resultaten er gewerkt zal worden en worden afspraken vastgelegd. Wij kijken naar wat u zelf kunt doen en wat uw omgeving kan doen. Wanneer er specialistische jeugdhulp nodig is, vormt het perspectiefplan de basis voor een verwijzing naar een zorgaanbieder die is ingekocht door de gemeente.

Jeugdhulpverlening Team Uitvoering

Gezinnen waar meerdere problemen spelen en waar sprake is van onveiligheid of geweld kunnen in aanmerking komen voor regievoering. Dit wordt aangeboden door de jeugdhulpverleners vanuit het Team Uitvoering.

Het doel is om samen met de ouders, het kind en hulporganisaties een plan op te stellen, om het geweld en/of de onveiligheid te stoppen op een manier dat het gezin de controle kan terugvinden.

Veel begeleiders en ondersteuners

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met veel begeleiders en ondersteuners. Bijvoorbeeld leraren, (huis)arts, jongerenwerker, leerplichtambtenaar. Als dat nodig is kunnen deze professionals elkaar vinden via de verwijsindex (VIN). De verwijsindex is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, kunnen zij met elkaar overleggen en samenwerken. De verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn.