Melden dat u zich zorgen maakt om iemand

Als u zich zorgen maakt om iemand of er is sprake van geweld in huis, misbruik of discriminatie, dan is de eerste stap dit te melden. Ook als iemand mogelijk een gevaar vormt.

Als iemand in uw omgeving een gevaar lijkt te zijn voor voor zichzelf of anderen, kunt u melden dat ze verplichte zorg nodig hebben. Daar zijn wel een paar regels voor: de persoon moet psychische problemen hebben, niet willen dat ze geholpen worden, en ze moeten dreigen zichzelf of anderen kwaad te doen. Het is belangrijk dat er op dat moment geen direct gevaar is. U kunt dit melden bij het Meldpunt wet verplichte GGZ. Het meldpunt is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Van 09:00 tot 17:00 uur. Daarna zal de GGD bekijken of verplichte zorg echt nodig is. In het geval van een noodsituatie, belt u altijd direct het alarmnummer 112.

Wat wordt er met uw melding gedaan?

Iemand van de GGD bekijkt welke ondersteuning nodig is. Eerst wordt vrijwillige ondersteuning aangeboden. Als dit niet mogelijk is, wordt verplichte zorg aangevraagd. Een rechter moet dit eerst goedkeuren. Deze zorg kan thuis of in een instelling gegeven worden. 

Bel het meldpunt: 088 010 0521 Mail: bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl

Als u ondersteuning nodig heeft omdat u te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling, of wanneer u vermoedt dat iemand slachtoffer is, kunt u contact opnemen met Veilig Thuis.

Wat doet Veilig Thuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze bieden advies over wat u zelf kunt doen als u denkt dat iemand te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast onderzoeken ze wat er aan de hand is en organiseren ze de juiste ondersteuning voor alle betrokkenen.

Hoe kunt u contact opnemen?

Bel direct naar Veilig Thuis op 0800 2000. Dit nummer is gratis en bereikbaar 24 uur per dag. Aarzel niet om te bellen, ook als u twijfelt.
U kunt ook anoniem chatten met een medewerker van Veilig Thuis via hun website. Deze chat is beschikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur.

Bel het meldpunt: 0800 2000 Naar de website van Veilig Thuis

Als u zich in situaties anders behandeld voelt dan anderen, noemen we dat discriminatie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek vanwege uw leeftijd, geslacht, huidskleur, geloof, levensovertuiging of handicap.

Als u denkt dat u gediscrimineerd wordt, kunt u dit direct melden bij Art. 1 NHN. Zij zijn een onafhankelijk bureau dat namens de gemeente Medemblik meldingen over discriminatie behandelt.

Wat wordt er met uw melding gedaan?

Bij Art. 1 NHN wordt samen met u gekeken naar mogelijke vervolgstappen. U krijgt persoonlijk advies over wat u het beste kunt doen. Zelfs als u geen verdere actie wilt ondernemen, is het belangrijk om de discriminatie te melden. Door meldingen te registreren kunnen we discriminatie in de toekomst aanpakken.

Als u wel actie wilt ondernemen, helpt Art. 1 NHN u hierbij. Dit kan bijvoorbeeld bemiddeling zijn tussen u en de andere partij, of ondersteuning bij het doen van aangifte bij de politie.

Meer informatie

Wilt u een melding maken of wilt u meer informatie over discriminatie? Bezoek dan de website van Art. 1 NHN of de website van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie. U kunt Art. 1 NHN ook telefonisch bereiken of mailen.

Bel het meldpunt: 072 515 4400 Mail: info@art1nhn.nl