Kindregelingen (onder de 18 jaar)

Heeft u weinig geld? En heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar? Dan kunt u mogelijk een vergoeding krijgen voor kosten die u voor uw kind of kinderen maakt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kosten voor kinderen vanaf 4 jaar, zoals ouderbijdrage, schoolreisje, zwemdiploma's en het aanschaffen van leermiddelen.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Als inwoner van de gemeente Medemblik komt u in aanmerking als uw inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm ligt en als uw vermogen onder de voor u toepasselijke vermogensgrens ligt.

Welke regelingen zijn er?

Voor kinderen tot 18 jaar kunt u elk schooljaar een bedrag krijgen om de ouderbijdrage, schoolreisje en/of schooluitjes te betalen. Voor kinderen op de basisschool is dit € 146,- per schooljaar. Voor kinderen op de middelbare school is dit € 212,- per schooljaar.

Gaat uw kind van de basisschool naar de middelbare school? Dan kunt u mogelijk een eenmalig bedrag krijgen van € 425,- om een fiets, schoolspullen of een bureau te kopen.

U kunt ook ondersteuning krijgen om een computer of laptop te betalen. U krijgt deze ondersteuning per twee kinderen. Dit geldt wanneer uw eerste kind, derde kind, vijfde kind, enzovoort, in groep 6 van de basisschool zit.

Ieder gezin kan één printer vergoed krijgen. Daarnaast is er ondersteuning te krijgen voor huiswerkbegeleiding en bijles als dat nodig is.

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die nog geen zwemdiploma A en B hebben, kunnen voor 2024 een bedrag van maximaal € 728,- declareren voor het behalen van de diploma’s.

Voor kinderen tussen de 2,5 tot 4 jaar, die het risico lopen op een mogelijke (taal)achterstand, is een bedrag beschikbaar voor de kosten van de kinderopvang of voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hiervoor hebben wij een verklaring nodig van bijvoorbeeld het consultatiebureau.

Heeft u sociale of medische problemen en krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan is er mogelijk een bedrag voor u beschikbaar waarmee u tijdelijk (gedeeltelijk) de kosten van de kinderopvang kunt betalen. Hiervoor hebben wij een objectieve verklaring van een deskundige nodig, bijvoorbeeld Argonaut, waaruit blijkt dat u kinderopvang nodig heeft.

Ouders die een bijstandsuitkering van WerkSaam ontvangen en inburgeraars die verplicht een inburgeringstraject volgen kunnen mogelijk een bedrag van de gemeente krijgen voor de kosten van de kinderopvang.

U kunt een pdf-aanvraagformulier opvragen door een mail te sturen naar medewerkerzorg@medemblik.nl. Print het formulier, vul het in en stuur het op naar de gemeente Medemblik per post of via e-mail: Postbus 45, 1687 ZG, WOGNUM, t.a.v. afd. Samenlevingszaken

De gemeente werkt samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren vanaf 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport of cultuur. U kunt een aanvraag doen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur via het digitale aanvraagformulier op de startpagina van de bijzondere bijstand.

Let op! Is het een aanvraag voor één van uw kinderen jonger dan 18 jaar, die lid wil worden van een (sport)vereniging, dan dient u de rekening NIET te betalen maar in te leveren bij de gemeente.

Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur vindt u op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Potjes-check

Er zijn veel verschillende soorten toeslagen, regelingen en voorzieningen. ‘Potjes’ is een woord daarvoor. Potjes zijn er om meer inkomen te krijgen. De potjes-check laat zien voor welke potjes u in aanmerking komt en waar u deze kunt aanvragen. 

Doe de potjes-check