Veelgestelde vragen ondersteuning bij schulden

Wij brengen samen met u uw problemen in kaart en gaan met u op zoek naar een mogelijke oplossing. Dit doen wij onder andere door: 

 • gezamenlijk een overzicht te maken van uw inkomsten en uitgaven
 • advies te geven over uw inkomsten en uitgaven
 • minnelijke of wettelijke schuldregeling
 • budgetbeheer
 • een betalingsregeling te treffen
 • financieel te adviseren bij levensveranderingen (scheiding, trouwen, ziekte, verlies van inkomen)

Als u een datum heeft waarop u wordt ontruimd of afgesloten van energie:

Wij plannen zo snel mogelijk een afspraak. U krijgt dan te horen welke documenten u bij de hand moet hebben. Wij kijken hoe we u zo goed en zo snel mogelijk kunnen ondersteunen. In dit soort situaties zijn de afspraken vaak op kantoor, omdat er spoed achter wordt gezet. We hebben uw documenten nodig zodat we deze kunnen kopiëren.

Heeft u ondersteuning nodig bij geldzaken of bij het op orde brengen van uw administratie? Neem dan contact op met:

Schuldhulpmaatje West-Friesland

Wij ondersteunen u bij schulden. Meld u aan via het formulier aanvraag schuldhulpverlening. Als u het webformulier heeft ingevuld, nemen wij contact met u op voor een persoonlijke afspraak. Tijdens dit gesprek brengen we samen met u uw problemen in kaart en zoeken we naar mogelijke oplossingen.

Tijdens dit eerste gesprek hebben wij nodig:

 • ID-bewijs
 • bankafschriften, of als u internetbankiert, kunt u deze digitaal opzoeken
 • brieven van de schuldeisers

Verder gaan we samen met u tijdens een gesprek onderzoeken hoe de schulden zijn ontstaan.

Met een betalingsregeling maakt u afspraken met de schuldeiser. Soms gaat dat makkelijker als de gemeente u daarbij helpt.

Let op: Maak betaalafspraken die u ook kunt nakomen, anders is de hele schuld in een keer opeisbaar.

De Kredietbank probeert afspraken te maken met uw schuldeisers over een terugbetaling binnen 18 maanden.

Als het niet lukt om afspraken met uw schuldeisers te maken, dan vraagt de Kredietbank aan de rechter of u in aanmerking komt voor de WSNP. De WSNP is de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Als het schuldhulpverleningstraject is afgerond, willen we samen met u kijken hoe u dit traject in het vervolg kan voorkomen. We maken samen met u een budgetplan en ondersteunen u met het op orde krijgen van uw financiën en administratie. We houden een afgesproken periode samen in de gaten of het financieel goed gaat en waar nodig kunt u een beroep op ons doen.

Budgetbeheer wordt ingezet als u tijdelijk de financiële zaken niet meer kan doen of overzien. Dan neemt de Kredietbank uw financiën deels over. Van uw inkomen betalen zij de vaste lasten en soms ook schulden.

Beschermingsbewind wordt ingezet als u voor langere tijd al uw financiële zaken en administratie niet zelf kunt doen of als het beter is om het niet zelf te doen. Dit wordt door de rechtbank besloten.

De Voedselbank maakt gebruik van een landelijk normbedrag/besteedbaar inkomen. Dit normbedrag is te vinden op de website van de Voedselbank.  

Voor contact met de Voedselbank West-Friesland kunt u:

Ondersteuning bij schulden voor een zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer kunt u zich aanmelden bij de gemeente. U kunt ons bereiken door:

 • het formulier aanvraag schuldhulpverlening in te vullen of
 • te mailen naar shv@medemblik.nl

Wat gebeurt er met mijn hulpvraag?

 • heeft u het webformulier ingevuld, dan bellen of mailen wij u voor een persoonlijke afspraak.
 • in het persoonlijke gesprek brengen wij samen met u uw problemen in kaart. We zoeken samen naar een mogelijke oplossing.

Wij kunnen u doorverwijzen naar WerkSaam voor een BBZ aanvraag (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Dit is bijstand voor zelfstandigen. Bij de BBZ wordt een onderzoek gestart naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Als blijkt dat uw bedrijf levensvatbaar is, dan is het mogelijk om een lening te krijgen. Komt uit het onderzoek dat uw bedrijf niet levensvatbaar is, dan wijzen wij u de weg naar andere stappen die te nemen zijn.

Als ondernemer kunt u zich aanmelden bij de gemeente. U kunt ons bereiken door:

 • het formulier aanvraag schuldhulpverlening in te vullen
 • te mailen naar shv@medemblik.nl

Wat gebeurt er met mijn hulpvraag?

 • heeft u het webformulier ingevuld dan bellen of mailen wij u voor een persoonlijke afspraak.
 • in het persoonlijke gesprek, dat bij u thuis plaatsvind, brengen wij samen met u uw problemen in kaart. Waarna we samen zoeken naar een mogelijke oplossing.

Wij kunnen u doorverwijzen naar WerkSaam voor een BBZ aanvraag. Bij de BBZ wordt een onderzoek gestart naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Als blijkt dat uw bedrijf levensvatbaar is, dan is het mogelijk om een lening te krijgen. Als uit het onderzoek blijkt dat uw bedrijf niet levensvatbaar is, dan wijzen wij u de weg naar andere stappen die te nemen zijn.