Bijzondere bijstand normen (2024)

Als u bijzondere bijstand aanvraagt, wordt er gekeken naar uw inkomen en vermogen. Voor alle regelingen geldt dat uw inkomen laag moet zijn en u weinig vermogen heeft. Welke regel voor u geldt, hangt af van uw leeftijd, gezinssituatie en de regeling die u wilt aanvragen.

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Als inkomen telt mee:

  • uw netto-inkomen per maand
  • overige inkomsten
Mijn situatie Bijstandsnorm 120% voor 2024
Alleenstaande of alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioen leeftijd € 1.540,60
Gehuwden/samenwonenden, beiden jonger dan pensioen leeftijd € 2.200,85
Alleenstaande, en de pensioen leeftijd hebben bereikt € 1.710,91
Gehuwden/samenwonenden, één of beiden de pensioenleeftijd hebben bereikt € 2.318,78
Jongeren 18 tot 21 jaar (alleenstaand) € 380,33
Inrichting alleenstaande (ouder) € 487,81
Inrichting gehuwd € 758,77

Hoeveel vermogen mag ik maximaal hebben?

Als vermogen telt mee:

  • contant geld
  • spaargeld van u en uw inwonende kinderen onder de 18 jaar
  • waardevolle spullen (bv sieraden, een auto)
  • een erfenis of geldprijs
Mijn situatie Vermogen maximaal
Alleenstaande, 21 jaar tot de pensioen leeftijd € 7.575
Gehuwden/samenwonenden, beiden jonger dan de pensioen, alleenstaande ouder leeftijd € 15.150,-
Alleenstaande, pensioen leeftijd en ouder € 7.575,-
Gehuwden/samenwonenden, één of beiden de pensioen leeftijd hebben bereikt € 15.150,-